Wali (zaakwaarnemer) en mahr (bruidsschat)

De wali. Een heel belangrijk begrip en een belangrijke rol bij het (islamitisch) huwelijk. Elke vrouw (er zijn uitzonderingen) heeft haar wali nodig bij het vinden van een partner en het sluiten van een huwelijk. De wali ziet er op toe dat aan de belangen van de vrouw recht wordt gedaan. De vrouw kiest haar wali niet. Het ligt vast wie het is. Het is haar vader. Of al die er niet is of bevoegd is (de persoon in kwestie moet moslim zijn en bekwaam (toerekeningsvatbaar)) dan haar opa. Of anders haar oom. Of anders haar broer. Of anders haar zoon. Als er in de bloedlijn van de vrouw geen man is, dan stelt islam dat de “soelthaan” (bestuurder/heerser/machthebber) de rol van wali vervult. In Nederland kan dat niet. Want onze bestuurders zijn geen moslims (een enkele uitgezonderd). In die situatie is de imam (mist bevoegd en bekend) de wali. De mahr. Bij het islamitisch huwelijk hoort een bruidsschat. Het is belangrijk dat de bruidsschat een concrete en wel omschreven vorm heeft (een bepaalde som geld, een bepaalde hoeveelheid goud, een bepaald sieraad, een bepaald voorwerp). Het dient een teken van draagkracht van de man te zijn dat hij iets geeft dan zijn waarde toont. En Allah weet het beste wat dat is. De mahr dient vooraf bekend te zijn. De bruid en haar wali dienen er mee in te stemmen. En dat wordt gedeeld met degenen die het huwelijk voltrekt. Het beste is om het feit en de bekendheid met de mahr ook op te nemen in het huwelijkscontract.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *